- سازمان همیاری شهرداریهای استان خوزستان - https://www.hamyarikhouz.ir -

تماس با ما

تماس و ارتباط با سازمان:

شماره تماس های سازمان :      ۳۲۲۱۰۱۰۲ – ۳۲۲۱۰۱۰۱  – ۰۶۱

فاکس  :                      ۳۲۲۱۰۱۰۵ – ۰۶۱

آدرس:     اهواز خیابان آزادگان (بیست و چهار متری ) جنب کلینیک شهید رجایی خیابان نظام وفا

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////