- سازمان همیاری شهرداریهای استان خوزستان - https://www.hamyarikhouz.ir -

اساسنامه

برای دانلود اساسنامه روی لینک ذیل کلیک نمایید:

اساسنامه [1]

به زبان انگلیسی:

Statute [2]

به زبان عربی:

منظمه-التعاون [3]