دوره های آموزشی ضمن خدمت برای کارکنان سازمان برگزارشد

دوره های آموزشی ضمن خدمت برای کارکنان سازمان برگزارشد

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای خوزستان، دوره های آموزشی ضمن خدمت برای کارکنان سازمان با همکاری دانشگاه پیام نور استان برگزارشد. این دوره ها با هدف ارتقای سطح دانش کارکنان سازمان در بخش های مختلف برگزار می شود تا این افراد علاوه بر مدرک تحصیلی، در رابطه با مسائل روز و مورد نیاز […]

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای خوزستان، دوره های آموزشی ضمن خدمت برای کارکنان سازمان با همکاری دانشگاه پیام نور استان برگزارشد.

این دوره ها با هدف ارتقای سطح دانش کارکنان سازمان در بخش های مختلف برگزار می شود تا این افراد علاوه بر مدرک تحصیلی، در رابطه با مسائل روز و مورد نیاز نیز آموزش های لازم را ببیند.

 

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.