- سازمان همیاری شهرداریهای استان خوزستان - https://www.hamyarikhouz.ir -

بازدیدازمهمانسرای تهران

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری خوزستان درادامه سفرکاری،مدیرعامل سازمان در بازدید ازمهمانسرای تهران همراه هیئت مدیره پس از بررسی کاستی های موجود دستورات لازم را جهت بهبودهرچه بیشتر و بهتر و ارائه خدمات بهینه به مدیران شهری ، شهرداران ، فرمانداران ، بخشداران و رؤسای شوراهای اسلامی ، ارائه نمودند.

وی دراین زمینه و برای تغییرات اساسی از شهرداران استان بعنوان سهامداران اصلی سازمان درخواست همکاری ومساعدت نمودند.