کد خبر : 4097

تاریخ انتشار : ۱۸ , تیر, ۱۳۹۸ :: ساعت ۷:۱۶

جلسه هیئت مدیره سازمان همیاری شهرداری های خوزستان

جلسه هیئت مدیره سازمان باحضورجناب دکترعبیات معاون محترم امورعمرانی استانداری خوزستان ، مدیرعامل وسایراعضا برگزارشد.دراین جلسه مساعدت به شهرداری های استان وبررسی راه های توسعه ی سرمایه گذاری درحوزه های مختلف ، ازجمله مواردی بود که موردبحث وبررسی قرارگرفت.

مدیرعامل محترم سازمان درموردعملکردهای اخیرسازمان وتحول جدی درخصوص افزایش سطح کیفی خدمات بیان داشتندباهمه ی محدودیت ها کارهای عمرانی اجرائی می شوند. وی همچنین درموردسوخت مرزی و اخذ دستورات لازم از استاندارورئیس شورای سازمان وهمچنین پرونده های بلاتکلیف توضیح دادند.

سپس دکترعبیات باتقدیروتشکرازاقدامات مثبت مهندس دورکوندی مدیرعامل محترم سازمان ابراز داشت: به رغم تمام مشکلات خدمات قابل قبولی را ارائه می دهند.وبربکارگیری توانمندی های بالقوه درسازمان تاکیدکردند.

درادامه مدیرکل محترم امورشهری وشوراهاوعضوهئیت مدیره درخصوص ابلاغیه اخیرموضوع تبصره۲بودجه۹۸واشاره به ماده ۷۱قانون کلان شهرها توضیح دادندوگزارشی از پیگیری ایرادات وارده به ابلاغیه فوق الاشاره ازطریق دبیرخانه کلان شهرهاووزارت کشورارائه نمودند.

درانتهاموضوعات ولوایح وپیشنهادات مدیرعامل موردبحث وتبادل نظرقرارگرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

11 − 10 =