کد خبر : 3995

تاریخ انتشار : ۲۹ , خرداد, ۱۳۹۸ :: ساعت ۸:۳۵

فراخوان

قایل توجه نمایندگی های محترم فروش لاستیک

بدینوسیله اعلام می گرددسازمان همیاری شهرداری های استان درنظرداردجهت تامین لاستیک خودروهای سبک و سنگین شهرداریها و سازمانهای تابعه استان را ازطریق شرکت های تولیدکننده وتوزیع با نرخ مصوب باهماهنگی بخش خصوصی بعنوان سرمایه گذارباشرایط ذیل اقدام نماید:

۱- تامین اعتباروپرداخت وجه به شرکت های تولیدکننده بعهده سرمایه گذارمی باشد.

۲- انبارداری،حمل وبارگیری وتخلیه درشهرستان اهواز

۳- تحویل کالا طبق حواله صادره وتوسط جمعداراموال سازمان صورت پذیرد.

۴- وجوه حاصله ازفروش بانرخ مصوب بصورت متناوب تاتسویه حساب کامل به حساب کارگزار(سرمایه گذار) واریزخواهدشد.

۵- درصورتی که اقلام خریداری شده ظرف پانزده روز کاری توسط شهرداری ها وسازمان های تابعه خریداری ووجه آن پرداخت نگرددباقی مانده اقلام طی صورت جلسه جهت فروش بانرخ مصوب کارخانه های تولیدکننده دراختیارسرمایه گذاری قرارخواهندگرفت وسرمایه گذارمجازخواهدبودبانرخ مصوب کارخانه به فروش برساند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × دو =