کد خبر : 3721

تاریخ انتشار : ۲۳ , اردیبهشت, ۱۳۹۸ :: ساعت ۷:۱۶

بازدید مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های خوزستان از پروژه های عمرانی شهرستان شوش

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری خوزستان ، روزیکشنبه طی بازدیدمیدانی توسط مهندس دورکوندی باهیئت همراه ازشهرستان شوش وباحضور مهندس زمانی اصل شهردارمحترم شهرستان شوش باتعدادی از پرسنل جمعی شهرداری از پروژه های دردست اقدام بازدیدصورت پذیرفت. درادامه این نشست درخصوص سرمایه گذاری پایداردرسطح شهرتوسط سازمان همیاری ازتعدادی مکان های موردنظربحث وتبادل بعمل آمددراین بازدیدونشست سازمان همیاری باتوجه به پتانسیل های موجودپیشنهادات سازنده ای درخصوص اجرا به پروژه های گردشگری ،سفره خانه های سنتی ،تفریحی وایجادگلخانه وترمینال بزرگ شهرستان بحث وتبادل نظربعمل آمدوسازمان همیاری با عنایت به استقبال مؤثرومفیدمجموعه شهرداری وشورای اسلامی مقررشدطی فرآیندی بادرنظرگرفتن اولویت ها توسط مدیریت شهری دراین امربرنامه ریزی ومشارکت نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

17 − 16 =