جهت دانلود آیین نامه معاملاتی سازمان همیاری شهرداری های خوزستان می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید:

 

Aeen_Compressed