توجه                                                                     توجه                                                                    توجه  

 

بدینوسیله اعلام می گردد از مورخه ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ تا اطلاع ثانوی، سازمان همیاری شهرداری های استان خوزستان هیچ گونه مسئولیت و تعهدی نسبت به قراردادها و کلیه تعهدات مالی بوجود آمده توسط  شرکت همیار خوزستان اروند ندارد. لذا هرگونه عقد قرارداد با این شرکت از تاریخ  اعلام شده صرفاً به عهده طرفین امضاء کننده می باشد و این سازمان هیچگونه تعهد و مسئولیتی در قبال آنها نخواهد داشت.