- سازمان همیاری شهرداریهای استان خوزستان - http://www.hamyarikhouz.ir -

انتصاب مسئول پیگیری مطالبات سازمان همیاری شهرداریهای خوزستان

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای خوزستان، طی حکمی از سوی یعقوب شلیش پور، سیامک مهدی پور به عنوان مسئول پیگیری مطالبات سازمان منصوب شد.