- سازمان همیاری شهرداریهای استان خوزستان - http://www.hamyarikhouz.ir -

نشست مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریها با شرکت مهندسی آب فاضلاب

 شرکت مهندسین کاشفان نیل فام از کارفرمایان مهندسی آب فاضلاب در دیدار درخصوص اجرای پروژه های آب و فاضلاب شهری و روستایی با یعقوب شلیش پور دیدار داشتند.

در این جلسه شلیش پور در خصوص اجرای طرح ها و زیرساخت های آب و فاضلاب شهرها و روستاهای استان اظهارکرد: به منظور بهره گیری از علوم و فنون روز در زمینه جدا سازی آب های سطحی و فاضلاب خانگی می بایست سازمان ها و نهادهای مربوطه در این خصوص فکر اساسی و بنیادی به عمل آورند.

وی بیان کرد: باتوجه به شاخصه های فنی اپروژه های آب و فاضلاب روستایی و وجود راهکارهای اجرایی توسط مهندسین و نهادهای دانش بنیان لازم است بهره گیری و بهره برداری از علم لوله گذاری ترمیم و نشت گیری،جرم گیری لوله های از قبل به کار گرفته شده بدون حفاری و شکاف معابر انجام گیرد.

 مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریها تصریح کرد: در برخی استان ها به منظور پیشگیری از زیان های جبران ناپذیر تخریب آسفالت شهری و روستایی و لحاظ نبودن مسائل زیست محیطی با پروژه های مذکور قابل اجرا می باشد.لذا این سازمان که وظیفه ذاتی آن یاری رساندن به شهرداری ها و دهیاری ها و سازمان های تابعه است آمادگی دارد پروژه های مورد نیاز اساسی و ضروری شبکه های آب و فاضلاب شهری و روستایی برای بهره گیری از شرکت ها و نهادهای دانش بنیان اجرا نماید.