- سازمان همیاری شهرداریهای استان خوزستان - http://www.hamyarikhouz.ir -

انتصاب سرپرست سازمان همیاری شهرداری های خوزستان

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری خوزستان،در حکمی از سوی قاسم سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان، عزیز ساعدی به عنوان سرپرست سازمان همیاری شهرداری های خوزستان منصوب شد.

ساعدی پیش ازین در مقطعی سابقه شهرداری خرمشهر و معاونت فرمانداری خرمشهر را در کارنامه دارد.