- سازمان همیاری شهرداریهای استان خوزستان - http://www.hamyarikhouz.ir -

اطلاعیه(لاستیک ماشین آلات)

بدینوسیله به اطلاع کلیه شهرداری ها وسازمان های تابعه همانند سازمان اتوبوس رانی،تاکسیرانی،و همچنین دهیاری های استان خوزستان می رساند:

سازمان همیاری شهرداریهای خوزستان درجهت رفع نیاز لاستیک های موردنیاز اعم از لاستیک ماشین آلات سبک ، سنگین ، راهسازی وکشاورزی باقیمت مصوب،تامین نموده است.

لذا از نهادهای فوق درصورت نیاز اعلام می دارد جهت اختصاص سهمیه نسبت به ارسال درخواست کتبی و معرفی نماینده اقدام ، تاهماهنگی لازم جهت تحویل صورت پذیرد.

جهت خریدوتحویل ،بادرخواست کتبی به واحدبازرگانی سازمان مراجعه و یا با تلفن زیرتماس حاصل گردد.

تلفن تماس:

داخلی ۲۰۶                                  ۳۲۲۱۰۱۰۳

لیست سایز لاستیک های  موجود