- سازمان همیاری شهرداریهای استان خوزستان - http://www.hamyarikhouz.ir -

صدور احکام فرمانداران حمیدیه و هفتگل از سوی وزیر کشور

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خوزستان، طی احکام جداگانه ای از سوی رحمانی فضلی وزیر کشور، شاهین هاشمی به عنوان فرماندار شهرستان حمیدیه و سید عابدین طباطبایی به عنوان فرماندار شهرستان هفتگل منصوب شدند.