- سازمان همیاری شهرداریهای استان خوزستان - http://www.hamyarikhouz.ir -

استاندار خوزستان گفت: عرف جامعه متناسب با توسعه باید اصلاح شود و زنان نیز جایگاه خود را کسب کنند

 

نخستین هیات رئیسه پارلمان زنان خوزستان، با برگزاری انتخابات مجمع عمومی این پارلمان تشکیل شد.

استاندار خوزستان در انتخابات نخستین هیات رئیسه پارلمان زنان خوزستان، با تاکید بر برگزاری انتخابات مجمع مشورتی زنان در سه شهرستان باقیمانده در استان، گفت: فعالیت های فردی زنان برای رسیدن به حقوق خود ممکن است کاملا به نتیجه نرسد و مجمع مشورتی زنان می تواند در قالب یک مجموعه سازمان یافته به زنان کمک کند که حقوق خود را استیفا کنند.

غلامرضا شریعتی با اشاره به اینکه زنان نیمی از جمعیت کشور را به خود اختصاص می دهند، افزود: در سال های اخیر آمار زنان تحصیلکرده رشد چشمگیری داشته و فعالیت و پویایی آنها روبه افزایش بوده و در حال بروز ظرفیت ها و استعدادهای خود هستند، به تبع آن جامعه محکوم و محتوم به اختیار دادن و مشارکت زنان است.

وی حساسیت های جامعه سنتی ایران نسبت به زنان را یادآور شد و اضافه کرد: ممکن است مقاومت های ایذایی بر سر راه فعالیت زنان شکل بگیرد اما باید به این ظرفیت ها و شایستگی های زنان تن بدهند، اگر چه همه سنت ها بد نیستند اما عرف جامعه متناسب با توسعه باید اصلاح شود و زنان جایگاه خود را کسب کنند که این مجمع مشورتی آغازی برای این مسیر است.

شریعتی افزود: اگر چه پست های مدیریتی مهم و حق زنان است و با بالا رفتن تحصیلات در آینده محکوم و محتوم به بکارگیری زنان هستیم اما احقاق حقوق زنان و اثربخشی در توسعه منطقه و شهرستان، محدود به گرفتن پست های مدیریتی نیست و برخی افراد بدون داشتن پست مدیریتی تاثیر خود را دارند.

وی با بیان اینکه متناسب با ظرفیت ها و پتانسیل ها از توان زنان و از مشاوره و نقطه نظرات آنها استفاده کنیم، افزود: بحث های مدیریتی حق زنان است و باید به تدریج متناسب با پتانسیل ها در اختیار آنها قرار گیرد.

شریعتی در ادامه درباره رتبه ۳۰ خوزستان در انتصاب مدیران زن و برنامه خود برای انتصاب مدیران زن به عنوان فرماندار، بخشدار و معاون استانداری، از  پاسخگویی خودداری کرد و گفت: من این برنامه های خود را نباید باز کنم اما متناسب با ظرفیت های زنان از آنها استفاده می شود.