- سازمان همیاری شهرداریهای استان خوزستان - http://www.hamyarikhouz.ir -

انتصاب مدیرمالی سازمان همیاری خوزستان

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری خوزستان ، دراجراء تبصره ذیل ماده ۱۳ اساسنامه سازمان و باتوجه به پیشنهاد لفته دورکوندی مدیرعامل سازمان و تصویب هیئت مدیره ، طی حکمی از سوی دکتر عبیات معاون امورعمرانی استانداری خوزستان و رئیس هیئت مدیره سازمان ،خانم جلیل پور بعنوان مدیرمالی سازمان همیاری شهرداری های خوزستان منصوب و مشغول به کارشدند.

خانم جمیله جلیل پور پیش ازین مسئول کارگزینی ونیزمسئول حسابداری سازمان پارک ها،مدیرمالی پروژه فضای سبزدرصنایع فولاد ، مسئول حقوق و دستمزد در شهرداری منطقه شش ، مسئول حسابداری شهرداری منطقه شش و سوابق دیگر را درکارنامه خوددارد.

گفتنی است پیش ازین خانم سارا گشتیل سرپرستی مالی سازمان را بر عهده داشتند.