- سازمان همیاری شهرداریهای استان خوزستان - http://www.hamyarikhouz.ir -

انتصاب معاون اقتصادی وسرمایه

 

 

باصدور حکمی از سوی لفته دورکوندی مدیرعامل سازمان همیاری خوزستان آقای عبداله یزدانخواه به سمت معاون اقتصادی و سرمایه سازمان همیاری شهرداریهای خوزستان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان در حکم صادره آمده است:

” باتوجه به تعهدوتجارب ارزنده جنابعالی،به موجب این حکم بعنوان “معاون اقتصادی و سرمایه”منصوب می شویدامیداست درپرتوعنایات ایزدمنان وبابهره گیری ازظرفیت های بالقوه سازمان با تلاش و جدیت و رعایت قوانین،مقررات وضوابط مربوطه درانجام امورمحوله موفق و پیروزباشید.”

شایان ذکر است آقای یزدانخواه پیش ازین دارای سوابق اجرائی و مدیریت درسطح استان از جمله شهردارشهرستان های گتوند، هندیجان،دشت آزادگان ،بستان،هویزه ،شوش دانیال(ع)،آبادان ، معاونت فرمانداری شهرستان های آبادان واندیمشک،قائم مقام سازمان همیاری شهرداریهای خوزستان و … رادرکارنامه خوددارند.

روابط عمومی ضمن عرض تبریک برای ایشان آرزوی موفقیت بیش از پیش دارد.