- سازمان همیاری شهرداریهای استان خوزستان - http://www.hamyarikhouz.ir -

دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از سوی سازمان برنامه و بودجه کل کشور

سازمان همیاری شهرداریهای استان خوزستان با دارا بودن بیش از ۲ دهه سابقه فعالیت مفید عمرانی در رشته های راه و ترابری و ابنیه در سطح استان خوزستان با پیگیریهای صورت گرفته از سوی مدیر عامل محترم سازمان در ماههای اخیر موفق به اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور در رشته های پایه ۳ راه و ترابری و پایه ۴ ابنیه گردید .

Scan10005