براساس توانمندی های سازمان همیاری شهرداری های استان خوزستان این سازمان درنظر دارد از طریق جذب سرمایه گذار  به صورت مشارکت در طرح اقدام به راه اندازی ۱۰نیروگاه خورشیدی ۱۰مگاواتی نماید.

۶x8soleymani

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان خوزستان مهندس شهام سلیمانی سرپرست سازمان با اظهار این مطلب گفت:نباید صرفا به تامین انرژی از طریق سوخت های فسیلی پرداخت بلکه لازم است با سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر به ساخت نیروگاه خورشیدی در استان همت گماشت.
وی افزود:در استان خوزستان باتوجه به شرایط آب وهوایی وموقعیت جغرافیایی ظرفیت وزمینه لازم برای استفاده وبهره برداری از تابش خورشید بخوبی وجود دارد ومی توان با احداث نیروگاه های خورشیدی نیاز استان در زمینه تامین انرژی لازم را در آینده نزدیک تامین کرد.