nevisandye javan (3)

 

در جلسه ای با حضور شهردار اهواز، صالحپور، شیخ کاظم سواری و عاشور سواری پور از اعضای شورای اسلامی شهر اهواز از مینو خلفی نویسنده ی نوجوان ماجراهای سنا تقدیر شد.

در این جلسه موسوی گفت: شهر هنگامی ساخته می شود که شهروندان فعال و حساس به مسایل شهری به ویژه پسماند و نظافت شهری باشند و مشارکت جدی در این امور داشته باشند.

شهردار اهواز ادامه داد: یکی از مهمترین مقوله ها در توسعه ی یک شهر مساله ی فرهنگسازی در میان عموم شهروندان بویژه در حوزه های پسماند، ساعت بیرون گذاشتن زباله ها، فضای سبز و موارد مشابه است.

سیدخلف موسوی تصریح کرد: برای حصول موفقیت در  فرهنگ سازی بایستی فرزندمان را طوری تربیت کنیم که در آینده مقید به حفظ و حراست از محیط زیست، نگهداری از امکانات عمومی و شهری باشند.

در ادامه ی جلسه، صالح پور از اعضای شورای شهر ضمن تقدیر از مینو خلفی ابراز امیدواری کرد که با حمایت متولیان فرهنگی در آینده شاهد بروز هر چه بیشتر استعدادهای این نویسنده نوجوان خوزستانی باشیم.

شیخ کاظم سواری نیز ضمن تقدیر از این نویسنده، پیشنهاد داد که مراسم تجلیلی در اوایل مهرماه در سطح مدارس برای معرفی نویسنده و کتابش برگزار گردد.

در پایان این جلسه، شهردار اهواز از مینو خلفی و خانواده ی وی تقدیر و تشکر کرد.

لازم به ذکر است مینو خلفی نویسنده ۱۱ ساله خوزستانی، نویسنده ی کتابهای داستان ماجراهای سنا است که در جلد چهارم این کتاب، سنا شخصیت اصلی داستان به شهردار اهواز نامه ای نوشته و به موضوع پسماند می پردازد و به این بهانه به مخاطب نوجوان خود، مسایل پسماند از قبیل تفکیک زباله های خشک و تر و سایر مسایل را می آموزد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی شهرداری اهواز

nevisandye javan (11)nevisandye javan (7)nevisandye javan (6)

nevisandye javan (8)

nevisandye javan (9)

      nevisandye javan (10)nevisandye javan (5)