کارفرما:استانداری خوزستان

پیمانکار:سازمان همیاری شهرداریهای استان خوزستان

kafejazire

کافه جزیره

پروژه ساخت کافه جزیره

محل اجرا:در قسمت زیر پل هفتم-ساحل غربی اهواز

این پروژه با هدف جذب تورسیم و توسعه صنعت گردشگری برای اولین باردر استان خوزستان در حال اجراء است .