بازدید مدیرعامل سازمان از پروژه مجموعه ساحلی کیانپارس

 

۱۴۸

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای استان خوزستان دکتر عبدالکریم فدعمی مدیرعامل سازمان از روند اجرایی پروژه مجموعه ساحلی کیانپارس (اسکله شناور)بازدید به عمل آوردند.

سازمان همیاری شهرداریهای استان خوزستان پیمانکار پروژه مذکور است که شامل ساخت اسکله شناور،پارکینگ و مجتمع رفاهی در ساحل رودخانه کارون می باشد.

 

 

 

DSC_6114

 

 

۱۴۷