پروژه مجموعه ساحلی کیانپارس(اسکله شناور،پارکینگ و مجتمع رفاهی)

کارفرما:استانداری خوزستان

نظارت:دفتر فنی 

پیمانکار:سازمان همیاری شهرداریهای استان خوزستان

 

DSC_6078

DSC_6126

 

DSC_6131

DSC_6001

 

DSC_6094

DSC_6004

DSC_6001

 

DSC_6033DSC_6097

 

DSC_6109DSC_6114DSC_6141