اخبار سازمان

پروژه مجموعه کافه جزیره کیانپارس

پروژه مجموعه کافه جزیره کیانپارس

پروژه جزیره شادمانی آبادان

پروژه جزیره شادمانی آبادان

احداث مجموعه ساحلی گلستان

احداث مجموعه ساحلی گلستان

پروژه مجموعه ساحلی کیانپارس(اسکله شناور،پارکینگ و مجتمع رفاهی)

پروژه مجموعه ساحلی کیانپارس(اسکله شناور،پارکینگ و مجتمع رفاهی)

بازدید مدیرعامل سازمان از پروژه مجموعه ساحلی کیانپارس

بازدید مدیرعامل سازمان از پروژه مجموعه ساحلی کیانپارس

حکم مدیریت مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خوزستان صادر شد

حکم مدیریت مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خوزستان صادر شد

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خوزستان در جلسه با منتخبین شورای اسلامی شهرهای ملاثانی و شیبان بر توجه ویژه به پروژه های عمرانی تاکید کرد

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خوزستان در جلسه با منتخبین شورای اسلامی شهرهای ملاثانی و شیبان بر توجه ویژه به پروژه های عمرانی تاکید کرد

جلسه مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان با پرسنل سازمان

جلسه مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان با پرسنل سازمان

انتصاب مسئول روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های خوزستان

انتصاب مسئول روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های خوزستان

نشست مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خوزستان با کسبه ساختمان برج کیانپارس

نشست مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خوزستان با کسبه ساختمان برج کیانپارس

اعلام آمادگی سازمان همیاری شهرداری استان جهت همکاری با منتخبین شورای شهر کارون

اعلام آمادگی سازمان همیاری شهرداری استان جهت همکاری با منتخبین شورای شهر کارون