اخبار شهرداری ها :: آرشیو

پروژه مجموعه کافه جزیره کیانپارس

پروژه مجموعه کافه جزیره کیانپارس

پروژه جزیره شادمانی آبادان

پروژه جزیره شادمانی آبادان

احداث مجموعه ساحلی گلستان

احداث مجموعه ساحلی گلستان

پروژه مجموعه ساحلی کیانپارس(اسکله شناور،پارکینگ و مجتمع رفاهی)

پروژه مجموعه ساحلی کیانپارس(اسکله شناور،پارکینگ و مجتمع رفاهی)

بازدید مدیرعامل سازمان از پروژه مجموعه ساحلی کیانپارس

بازدید مدیرعامل سازمان از پروژه مجموعه ساحلی کیانپارس

انتصاب سرپرست سازمان

انتصاب سرپرست سازمان

استعفای عزیز ساعدی سرپرست سازمان

استعفای عزیز ساعدی سرپرست سازمان

انتصاب سرپرست سازمان همیاری شهرداری های خوزستان

انتصاب سرپرست سازمان همیاری شهرداری های خوزستان

مشخصات فنی ماشین آلات

مشخصات فنی ماشین آلات

مشخصات فنی

مشخصات فنی

سازمان همیاری باید به یک سازمان پویا، بروز و پرنشاط تبدیل گردد

سازمان همیاری باید به یک سازمان پویا، بروز و پرنشاط تبدیل گردد